Tromblonreklama

NAVIGACIJA


Informbiro

Osoba tjedna

Kolumne

Teme

Interviewi


Picaškandal

International

Feral Tromblon


Greatest Shits


Kultivator

Glazba

Knjige

Film


Virtual TribuneStranica obnovljena:
8. svibnja, 2008.

KAKO JE MINISTAR ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA DRAGAN PRIMORAC ISKORISTIO UČENIČKE I STUDENTSKE PROSVJEDE ZA VLASTITO "BITI ILI BITI – PITANJE JE SAD!"

PREDSTAVA HAMLETA U SELU BOLONJA DONJA

tromb_primorac_ciri-200.jpg

Kad se bune učenici,
Naša djeca, divna, bistra,
Ja tad s njima na ulici
Svoj glas dižem za ministra.

Đačke rane mene bole,
Jebeš sustav, jebeš tvorca,
Koliko sam protiv škole,
Toliko sam za Primorca.

Oj maturo, baš si glupa,
Sa svih strana popljuvana,
Ja se bunim, s djecom skupa,
Za Primorca, za Dragana.

Na trgu sa studentima
Prosvjedujem za svog sebe,
Nek se školski sustav klima,
Nek ministar ne najebe.

Uživam u prosvjedima,
S djecom pijem pivo đačko,
Da sam Tito, ja bih s njima
Igro Kolo kozaračko.

Ja sam student, ja sam đak,
Ja sam svjetlo, ja sam mrak,
Ja sam dobro, pliz don't penik,
Ja sam malo shizofrenik.

Prigovore neke čujem,
Novinsko me štrapa blato:
Da kad s djecom prosvjedujem,
Sve to radim sračunato.

Valja priznat, tako biva:
Ja opstajem, sve se slama,
Računica održiva
Po važećim formulama.

Kvadrati nad katetama,
Kvadrat nad hipotenuzom:
Glava će se štitit sama,
Zaštitiš li stolac guzom.

Ja sam student, ja sam đak,
Ja sam svjetlo, ja sam mrak,
Ja sam dobro, pliz don't penik,
Ja sam malo shizofrenik.

- POSJETA POSLUGI
- NASLUŠAO SAM SE JA PRIČA O ŽIDOVIMA!
- PREDSTAVA HAMLETA U SELU BOLONJA DONJA

________________________________
Copyright © 1993 - 2024 Feral Tribune. All rights reserved.


NASLOVNICA

01-150.jpg