Tromblonreklama

NAVIGACIJA


Informbiro

Osoba tjedna

Kolumne

Teme

Interviewi

Tri x tri

Picaškandal

International

Feral Tromblon


Greatest Shits


Kultivator

Glazba

Knjige

Film


Virtual Tribune

Pisma


Stranica obnovljena:
4. svibnja, 2006.

01 / Tromblon
BILJEŽNICA ROBIJA K.

BITKA NA NERETVI
4. svibnja, 2006.

trom_robi_120.jpg Moj dida sa Šolte je došao nama doma kod kuće. Dida je sjedio u primaćoj i čitao je novine. Mi drugi iz obitelji smo sjedili u kužinici. Tu je moja mama nama ispričala revijsku brumu. Revijska bruma je bila o onoj teti Mirji. Uglavnom glavnog teta Mirja je otišla na pregled kod kinegologa. Barba kinegolog je njoj rekao da svuče se od struka nizdole i da legne na kinegološku ležaljku. Onda je teta Mirja svukla se i legla je. Plus je ona raširila noge i naslonila ih je na one željezne pedale. Tu se ona malo smrzla od vune zbog pregleda. Barba kinegolog je navlačijo gumene rukavice i pitao je: "Onda? Kako nam je danas pićkica?" Teta Mirja je rekla: "A eno ga doma nešto piše..."

Onda su mama i tata varili za stolom od smijade. Oni su treskali se na katrigama i vatali su se rukama za drob. Onda je moj dida ugibao u kužinu i rekao je: "Vi se tu smijete, a na današnji dan je tačno u tri i pet umro naš voljeni maršal i vrhovni komadant!" Tu su mama i tata zakočili sa smijadom i zapiljili su se u dida. Onda je moj tata rekao: "A je, sjećam se! Maršal je već bijo skviknijo, a svi su mislili da je doma i da nešto piše..." Tu su mama i tata opet odvalili od smijačine. Mama je ljuljala se na katrigi i brisala je suze. Tata je držao se za drob i zijao je da uvati zraka. Dida je njemu rekao: "E moj zete, da si ti sa pokojnim maršalom preša Neretvu, ka šta sam je ja preša, ne bi se ti sad kliberijo, znaš!" Onda su se mama i tata nabrzihen zaozbiljili. Onda je tata didi rekao: "Ma nije, čako, smijali smo se jednoj brumi bezveze... Inače ja imam puno poštovanje za bitku na Neretvi i te stvari!" Dida je rekao: "Nemaš ti blage šta je bila bitka na Neretvi!" Tata je rekao: "Kako nemam blage! Pa gleda sam film, čoviče, Bulajić je to baš maherski napravijo!" Dida je rekao: "Ne može se o tome snimit film! To je bilo miljon puta strašnije od svakog filma! Šta znaju ti filmadžije koji klinac... Historija se, zete, ne uči iz filmova!" Tata je pitao: "Nego odakle se uči?" Dida je dignijo šake prema plafonjeri i rekao je: "Historija se stvara svojim rukama!" Tu je malo u kužini odzvanjala svečana tišinčuga. Onda je tata rekao: "Dobro, jebešga, al i mi koji nismo stvarali historiju znamo nekog vraga! Tamo u bitki na Neretvi bijo je onaj, onaj, kako se zove, Sava Kovačević..." Dida je podviknijo: "Ko je bijo?! Sava Kovačević da je bijo na Neretvi?!" Tata je rekao: "Ajme nije, sori, sori... Sava Kovačević je bijo na Sutjeski, ili, štajaznam, na Tjentištu... A za Neretvu znam da su naši tamo izvlačili ranjenike, a prije toga su srušili most..." Dida je opet podviknijo: "Ko je srušio most?! Naši da su srušili most?! A otkud ti to?" Tati je uletila zbunjoza i nekuženje. Onda je on pitao: "Pa ko ga je srušijo, jebate?" Dida je rekao: "Hrvati nisu!" Tu je u kužini opet uletila svečana tišinčuga. Tata je imao razrogačene oči od tupaje. Onda je on pitao: "Molim?" Dida je rekao: "Hrvati ga nisu srušili trista posto!" Tata je rekao: "Pa kakve to veze ima? Hrvati, Muslimani, Srbi, Crnogorci – sve je to isti klinac!" Dida je zamavao kažimprstom i rekao je: "Ne, ne, brajko moj, nije to isti klinac ni slučajno! To je vrlo, vrlo različiti klinac!" Tata je i dalje gledao u dida sa tupilom od nekužitisa. Onda je on rekao: "Čako, jebate patak, meni se čini da mi govorimo o različitim mostovima! I čak o različitim ratovima!" Dida je rekao: "I meni se čini! Ti si taj rat gleda na filmu, a ja sam ga doživijo uživo! To je masu različito! I plus si ti možda gleda krivi film!" Tata je rekao: "Koji krivi film? Pa to je jedini film o bitki na Neretvi!" Dida je rekao: "Može bit jedini, a može bit da ih je sto, ali nema šanse da su Hrvati srušili most na Neretvi! Eto!" Tata je rekao: "Pa nije to u pitanju, čoviče, nema to veze, razumiš! Nema veze jesu Hrvati, Srbi, Muslimani, Crnogorci... sve je to onda bilo jedno te isto!" Dida je podviknijo: "Malo klinac! Malo klinac ti je to jedno te isto!" U kužini je opet odzvonila svečana tišinčuga. Moj tata je piljio u mog dida. U pogledu mu je bijo blagi ošamut. Onda je tata rekao: "Ma čekaj malo, čako... Jel mi dva zbilja govorimo o istom ratu?" Dida je njemu rekao: "Štaš ti meni govorit o ratu, čoviče, sve šta ti znaš o ratu je iz filmova!" Tata je rekao: "Pa dobro, jel mi govorimo o istim filmovima?" Dida je podviknijo: "Slušaj, nek daju meni da snimim film pa će prava istina konačno izać na vidilo! A istina je jedna i jedina! Nema šanse da je Hrvat srušijo most na Neretvi, razumiš! Nema šanse!" Tata je pitao: "A zašto nema šanse, majketi?" Dida je rekao: "Zato šta Jul Briner nije Hrvat!"

Robi K. (IIIa)

Besplatni sadržaj - OSCAR PADE NA BEHAR NA VOĆE
Besplatni sadržaj - PAUNOVI U PARAGVAJU I GROBAR U SPLITU

________________________________
Copyright © 1993 - 2021. Feral Tribune. All rights reserved.


NASLOVNICA
br_1076_150.jpg