Tromblonreklama

NAVIGACIJA


Informbiro

Osoba tjedna

Kolumne

Teme

Interviewi


Picaškandal

International

Feral Tromblon

Oswald

Greatest Shits


Kultivator

Glazba

Knjige

Film


Virtual Tribune

Pisma


Stranica obnovljena:
2. studenoga, 2006.

01 / Tromblon
BILJEŽNICA ROBIJA K.

DOBAR DAN MRTVIH
1. studenoga, 2006.

tromb_robi_150.jpgMi ekipa smo za Dan mrtvih išli na groblje. Tamo smo ja i moj drug Dino stajali na ulazu u Lovrinac. Mi dva smo držali u rukama bukete krizamtema. Dinove krizamteme su bile žute. Moje krizamteme su bile bjele. Do nas je stajao onaj Kane Šteta i kopao je nos. Kane Šteta nije ništa držao u rukama osim kuglice od slinčoge. Rulja su na Lovrinac dolazili hrpimice u autima i busovima. Onda su oni gibali pješke kroz ulaz u tišini i sućutici. Ja i moj drug Dino smo njima turali pred face bukete sa krizamtemama. Dino je govorijo: "Posjetite svoje mrtve i odnesite im po kitu friških krizamtema! Naročito kad je popust i turbo jeftinoza!" Ja sam govorijo: "Obradujte svoje mrtve tim znakom pažnje! Odnesite im po kitu friških krizamtema! Naročito kad je akcija i popust na kvadrat!" Onda je jedna teta u zelenom kaputu nas pitala: "A pošto su vam krizamteme?" Dino je njoj rekao: "Kita deset kuna!" Teta je rekla: "Pa dajte mi jednu kitu!" Ja sam pitao: "Oćetel žute ili bjele?" Teta je rekla: "Pa šta ja znam, daj žute!" Onda smo mi teti dali buket žutih krizamtema za deset kuna. Onda je ona odgibala. Onda je isto odgibao i Kane Šteta. Kane Šteta je priko cilog groblja pratijo tetu u zelenom kaputu. Onda je teta u zelenom kaputu stala ispred jednog groba. Ona je stavila žute krizamteme u vazu. Onda je iznad groba nešto mrmorila i brisala je suzice. Kane Šteta je ukipao se iza čempresa i ćiribimbijo je. Onda je za deset minuti teta u zelenom kaputu okrenila se i odgibala je. Onda je Kane Šteta izgibao iza čempresa i došao je na grob. Tu je on nešto mrmorijo i zaglumijo je da briše suzice. Onda je za dvi minute on skupijo žute krizamteme iz vaze i brisnijo je sa grobnog mjesta. Onda je on dogibao do nas dvojice i tutnijo je Dinu buket žutih krizamtema. Plus je rekao: "Dostava!" Ja i Dino smo dalje zaustavljali rulju na ulazu u Lovrinac i mavali smo im sa buketima pred facama. Dino je govorijo: "Posjetite svoje mrtve i odnesite im po kitu friških krizamtema! Ajmo, ajmo, još malo pa nestalo!" Ja sam govorijo: "Nemojte razočarat svoje mrtve! Kita krizamtema je onaj znak pažnje šta vam ga vaši mrtvi nikad neće zaboravit! A plus je akcija i ludilo od popusta!" Onda je jedan fosilac sa šeširom nas pitao: "A pošto su vam krizamteme?" Ja sam rekao: "Kita deset kuna!" Fosilac je rekao: "Pa dajte mi jednu kitu!" Dino je pitao: "Oćetel žute ili bjele?" Fosilac je rekao: "Daj mi jednu bjelu kitu, to mi je nekako lipše!" Onda smo mi fosilcu dali buket sa bjelim krizamtemama za deset kuna. Onda je fosilac odgibao. Onda je Kane Šteta odma odgibao za njim. Onda je za petnajs minuti Kane se vratijo sa kitom bjelih krizamtema. To je on uvalijo meni u ruke i rekao je: "Dostava!" Moj drug Dino je dalje se unosio rulji u faci i govorijo je: "Posjetite svoje mrtve i odnesite im po kitu friških krizamtema! Učinite taj divni gest! Nemojte razočarat svoje mrtve! Naročito ako će vas to doć turbo jeftino!" Samo onda je na ulazu u Lovrinac naišao onaj barba Mario. Ja sam njemu rekao: "Barba Mario, obradujte svoje mrtve! Odnesite im po kitu friških krizamtema i oni vam to neće zaboravit! Evo kita samo deset kuna!" Barba Mario je rekao: "Rado bi uzeo, al nemam nikog mrtvog!" Dino je njega pitao: "Pa zašto onda idete na groblje?" Barba Mario je raširijo ruke i rekao je: "Pa blagdan je, jebemu sveca, viš da svi živi idu na groblje!" Onda je barba Mario odgibao sa tupajom u očima. Mi smo za njim gledali kao da je malo šuknut. Samo onda je jedna teta sa crnim cvikama pitala: "Pošto krizamteme?" Ja sam njoj rekao: "Kita deset kuna! Al ako uzmete dvi kite, onda je to samo dvajs kuna!" Teta je rekla: "Ha, pa to je opet deset kuna po kiti!" Ja sam rekao: "Je, al dobijete dvi kite! To je duplo više nego jedna!" Teti se zbog crnih cvika nije vidilo tupilo od nekuženja u očima. Onda je ona rekla: "Okej, dajte mi jednu kitu žutih i jednu kitu bjelih!" Onda smo mi njoj dali dva buketa krizamtema za dvajs kuna. Onda je teta sa crnim cvikama odgibala. Kane Šteta je odma odgibao za njom i pratijo je po groblju iza čempresa. Onda je za petnajs minuti Kane se vratijo i nosijo je dva buketa krizamtema. On je dao bjelu kitu meni i žutu kitu Dinu. Plus je rekao: "Dostava!" Dino je odma zamavao sa žutom kitom rulji pred facama i govorijo je: "Obiđite svoje mrtve i odnesite im po kitu friških krizamtema! Vaši mrtvi vam to nikad neće zaboravit! Friške krizamteme su najbolji način da obradujete svoje mrtve! Naročito kad se daju na sniženje po turbo povoljnim uvjetima!" Samo onda je nazad do ulaza dogibao onaj barba Mario. On je imao zamišljenu facu i dignute ombrve. Ja sam njega pitao: "O, barba Mario, jeste obašli sve žive na groblju?" Barba Mario je rekao: "Manje sam se družio, a više sam razmišljao, mozgao, dumao i konteplirao!" Ja sam pitao: "A šta ste to tako važno konteplirali na groblju?" Barba Mario je rekao: "Pa čudo jedno kako je groblje famozan ugođaj da si čovik postavi neka dublja filozoska pitanja!" Moj drug Dino je uletijo: "Koja filozoska pitanja, jebate?" Barba Mario je rekao: "Naprimjer primjera – ima li života poslje smrti? Šta vi mislite, ekipa, a?" Ja sam njega pitao: "Kako šta mislimo? O čemu?" Barba Mario je rekao: "Jel ima života poslje smrti?" Ja i Kane i Dino smo najprvo se zapiljili u barba Maria. Onda smo mi rekli: "Naravski da ima!" Barba Mario je pitao: "A dokazi, miki? Di su vam dokazi?" Mi tri smo rekli: "Krizamteme su vječne!"

Robi K. (IIIa)

Besplatni sadržaj - NO PASARÁN!
Besplatni sadržaj - JEDEM JA I ZA SEBE I ZA GLAVAŠA!
Besplatni sadržaj - VIJESTI IZ BUDUĆNOSTI

________________________________
Copyright © 1993 - 2024. Feral Tribune. All rights reserved.


NASLOVNICA
br_1102_150.jpg